Uraro Biscuits 

     Ang uraro biscuits  ay isa sa mga produktong tubong Liliw . Ito ay gawa sa root crop na tinatawag na uraro . Niluto , pinatuyo at ginawang pulbos na parang harina. Hinaluan ito ng mantikilya ,  itlog at iba pang sangkap  bago ihurno. Ang masarap at matamis na biscuit na ito ay kilalang kilala saan mang lugar dito sa Laguna at iba pang lalawigan . 

 

 

 

 

 

 

Lambanog 

     Kilala ang bayan ng Liliw sa inuming hindi makakalimutan ng sinumang bumibisita dito . Ito ay tinatawag na Lambanog . Isang uri ng inumin na nanggaling sa niyog.Mangangaret ang tawag sa mga umaakyat upang kuhanin ang katas ng maliliit na bulaklak ng puno ng niyog. Sa mga karkuladong pag akyat sa puno at maingat na pagtawid sa tulay na kawayan galing sa isang puno papunta sa kabilang puno upang kuhanin ang katas ng mga bulaklak ng niyog ay nagpapakita ng unang proseso ng paggawa ng lambanog. Kapag ang mga lalagyan o ang tukil ng mga mangangaret ay napuno na , ang naiponng katas ay isasalin nila sa lutuan ng alak at doon ay tatagal ng mga ilang araw upang masalang mabuti, at ang tuba ay lalong mapapasarap hangang sa ito ay maging ganap na lambanog .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsinelas 

   

     Ang Tsinelas ay  produktong  na higit na nagpakilala sa bayan  ng Liliw saan man panig ng Pilipinas. Taong 1931,  si G. Casiano Pisueña ay nagsimula sa paggawa ng  tsinelas. Ang kanyang interes sa kung papaano nabubuo  ang isang pares ng tsinelas ang pinagsimulan nito at  isinilang ang DIMASIRA Footwear na siyang nagpatanyag  sa tsinelas na gawang Liliw. Ang matibay at magandang  kalidad ng mga tsinelas at sapatos ang palagiang batayan  ng mga manggagawa ng tsinelas at sapatos dito sa Liliw. Hindi matatawaran ang masinop nilang paglikha ng mga produktong ito na naayon sa panahon. Ito ang  pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng industriya ng tsinelas at ang  patuloy na pagtangkilik ng mga tao, mamimili, at mga  turista kaya ang Liliw ay tinawag na Tsinelas Capital ng  Laguna.