Isa sa pinakamahalagang pagdiriwang na isinasagawa dito sa Liliw ay ang  Gat Tayaw Tsinelas Festival . Ito ay nagsimula noong taong 2000. Ang konsepto nang pagkakaroon ng isang festival ay nabuo matapos dumalo ang mga kawani ng Liliw Tourism Council ng isang convention na naglalayong paunlarin ang turismo ng bawat bayan.

Napagkasunduan na ang festival na taong –taon gaganapin ay tatawaging “ Liliw Gat Tayaw Tsinelas Festival” . Ito ay bilang pagbibigay turing  at halaga sa isang kabuhayan o industriyang nag angat hindi lamang sa ekonomiya higit sa lahat ay sa  turismo ng bayan. 

Ang Liliw Gat Tayaw Tsinelas Festival ay pinaghahandaan hindi lamang ng sambayanan kundi pati na rin  ng  mga bisita , at turista na palagiang pumupunta e di kaya ay  bumabalik upang makita at maranasan ang kasayahang hindi makakalimutan sa limang araw na  pagdiriwang ng festival.