Iba Pang Kultura at Tradisyon

Ang bayan ng Liliw ay mayaman sa kultura at tradisyong na napanatili at napagyaman kahit dumaan ang maraming taon . Ang pasasalamat  kay San Juan Bautista ang poong nagkupkop sa bayan kaya ang kanyang kapistahan ay masayang ipinagdiriwang tuwing ika 29 ng Agosto. Ang kapistahan naman ni San Isidro Labrador, patron ng masaganang ani ,  ay inaalala

sa pamamagitan ng isang prosisyon tuwing ika 15 ng Mayo .Ang lahat ay nagagalak at  naghahanda ng ibat ibang uri ng kalamay , minatamis , candies , at iba pang mga bagay na kanilang pinagkukunan ng ikinabubuhay upang isabog o ihagis pagdaan ng prosisyon . Ito ay bilang pasasalamat sa masaganang pamumuhay na kanilang nararanasan. Sa pagdating ng Mahal na Araw o Semana Santa , kasabay nang pagtitika ng mga Liliwenos  ay ang pagdagsa din ng mga taong galing sa  ibang bayan ganun na rin ang mga turistang naglalakbay panalanging sa pamamagitan ng Pagbibisita Iglesia.